Regulamin Studio Dewi

 1. Osoba korzystajaca z usług Salonu Dewi powinna mieć ukończone mieć ukończone 18 lat. Personel ma prawo, w razie wątpliwości, sprawdzić dowód tożsamości.
 2. Rezerwacja sesji masażu odbywa się telefonicznie, mailowo lub sms na konkretnie umówioną godzinę. 
 3. Klient/ka ma prawo powiadomić personel o opóźnieniu na sesje masażu.
 4. Czas opóźnienia bez powiadomienia może wynosić maksymalnie 15 miniut, w przeciwnym razie rezerwacja będzie anulowana.
 5. Masażystka ma prawo odmówić  masażu gdy:
  • Klient/ka  jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • Klient/ka  ma choroby skórne, zakazne itp.;
  • Klient/ka odpowiednio nie zadba o higienę osobistą;
  • Klient/ka zachowuje się nieadekwatnie do wykonywanego masażu (proponuje usługi seksualne,  występuje agresja ) – masaż może zakończyć się przed czasem, Klient/ka ma obiwiązek uregulować całą należność za masaż.
 6. Osoby, które dzwonią z numerów prywatnych proszone są o  podanie numeru kontaktowego, wysyłając potwierdzenie rezerwacji sms.
 7. Klient/ka który dwukrotnie dokona rezerwacji i nie dotrze na umówioną sesję masażu będzie trafiał na czarną listę, bez możliwości skorzystania z usług Salonu Dewi w przyszłości.
 8. Sesja masażu trwa 50-60 minut, skorzystanie z prysznica nie wlicza się w czas masażu.
 9. Płatności za masaż odbywają się przed/po wykonanej usłudze.
 10. Każdy Klient/ka ma prawo odwołać rezerwację nie później niż 1,5h przed umówioną wizytą. Klienci, którzy będą dokonywać rezerwacji i notorycznie je odwoływać, nie będą umawiani na kolejne sesje masażu. 
 11. Surowo zabronione jest używanie przez Klientów wszelkiego rodzaju nośników do nagrywania.
 12. Zastrzegamy, iż nie Salon Dewi nie jest salonem masażu erotycznego. 
 13. Wlaściciel regulaminu ma prawo  do jego zmiany.
 14. Zabrania sie kopiowania treści, rozpowszechniania i używania zdjec. Nie przestrzeganie bedzie groziło kara.
 15. Regulamin obowiazuje od 26.12.2011 roku